Mijn Bekering tot God 1
Als we nadenken hoe dingen zijn ontstaan en hun oorsprong vinden tot in 2018 in deze wereld.
Wat is er gebeurt met de mensheid sinds God Adam en Eva schiep in de hof van Eden waar alles nog onbedorven was en eeuwig had kunnen doorgaan zonder zonde en besef of de gevolgen hiervan.
Voordat de zonde het Paradijs had aangetast waren er genoeg middelen in deze hof om van te leven, te leven zonder schaamte want ze waren naakt en hadden dit gegeven ook niet door.
Alles was zuiver en God wandelde met hen wat bijzonder was omdat het Zijn creatie was en Hij wees hun de juiste weg in dit Paradijs.
Totdat de slang (satan) hen verleidde met een appel om gelijk aan God te zijn kennende goed en kwaad na 1 hap.
En na die verleiding gaf Adam zijn vrouw de schuld en God erbij omdat God hem die vrouw had gegeven.
Dus na 1 hap verloochende hij God en nam hij ook geen verantwoording voor zichzelf waarom hij deze keuze maakte.
Hoewel God hem had gewaarschuwd : van alles mag gij eten behalve van deze ene boom.
Dit heeft tot nu toe een vlucht gehad in het gedrag van de mens.
Eerst ik dan de rest is het tegenwoordige motto.
God heeft Zich specifiek uitgelaten over hoe de mensheid zich zou ontwikkelen buiten Zijn invloed.
Stekels in plaats van vruchten.
God heeft in Zijn wet talloze punten aangehaald hoe wij moeten leven volgens Zijn richtlijnen.
Momenteel vervagen deze regels steeds meer en zijn hele groepen mensen ziende blind.
Kerken lopen leeg dus verantwoording naar God verdwijnt met deze ontwikkeling en de mensen denken dat het hiermee is opgelost en de wereld beter af is zonder God en Zijn regels.


2 De Terugkomst
Maar de bijbel kent ook een hoofdstuk dat Jezus Christus terug komt naar deze wereld.
Kerk en daarmee ook God-verlaters zullen hun eeuwigheidsdeel verliezen en keihard geoordeeld worden.
De Bijbel spreekt over bloed wat uit de wijnpers loopt als deze aarde straks gericht (veranderd) wordt met Zijn Waarheid en Zijn Goddelijke Regels .
Wat voor een mens moeilijk te accepteren zal zijn vanuit het huidige klimaat op deze planeet.
God wilt juist niet dat U verloren gaat maar dat U straks gered wordt door Jezus Christus omdat U zich aan Zijn regels heb gehouden.
Jezus zegt dan ook : Sticht mijn gemeente dus kom iedere week samen in Mijn Woord en draag een positieve boodschap uit in deze wereld zodat mensen kunnen zien wat mijn liefde en regels inhoudt.
En Hij sleept U door situaties heen en dat kan ik bevestigen na jaren van bekering hoewel ik pas later Christen bent geworden.
Het leven van een Christen kent vele uitdagingen maar ervaart hulp omdat God Zich persoonlijk verbindt en inzet voor talloze situaties waar U doorheen gaat in dit leven.
Wat biedt deze aarde voor mensen die ziek zijn of de weg kwijt zijn.
Geld maakt niet beter als je kanker hebt en geeft ook geen voldoening of rust als je dood gaat, God wel.
Waar de middelen op aarde tekortschieten gaat God beginnen omdat er niets is waar Hij geen invloed op heeft.
Geluk ervaren onder omstandigheden die je anders te neer drukken omdat God jouw gesteldheid en je geest be´nvloed door Zijn scheppingskracht.
Jou innerlijk veranderen zodat je een ander mens wordt met zin in het leven zonder depressie of dergelijk gedrag wat storend kan zijn of je leven overhoop haalt.
Al deze speerpunten zijn mogelijk met God is mijn ervaring tot op heden.
Volharding door gebed kent vele uitdagingen en overwinningen.


3 Vragen en bidden
3 Vragen en bidden is het antwoord op deze vraagstukken.
Wel op God Zijn tijd maar als je je hiervoor persoonlijk voor inzet laat Hij je niet onbeloond.
Dus God wel op de eerste plaats zetten in ons hectische leven want God is een jaloers God die jou totaal voor zichzelf wil hebben.
Je bent het niet verplicht want het staat je vrij.
Maar wil je vooruit in deze chaotische wereld waar geen zekerheid is op je inkomen of andere belangrijke punten waar je als mens mee te maken krijgt.
Met al deze dingen kun je naar God en Hij zal je helpen omdat Hij je gedachten en gesteldheid overneemt door Zijn Geest.
Mensen die God niet ervaren denken dat ik gek ben wat ik hier schrijft omdat een gewoon mens dit moeilijk kan accepteren omdat het geestelijke antwoorden van boven zijn en niet van de aarde.
Ik beschouw mijn lichaam als een tempel van God dus roken, drinken, en allerlei aardse genoegens beschouw ik als inbreuk op mijn relatie met God dus Hij heeft mij kracht gegeven om deze dingen te overwinnen.
Hoeveel mensen kampen hiermee zonder te beseffen dat God U hiervan kan bevrijden.
Daarom is weigeren niet meer moeilijk als je met God in zee gaat omdat dit weigeren geen prikkel meer heeft waardoor U terugvalt.


4 Niet Geestelijk maar Aards
4 Ik heb vroeger van alles gedaan en met vrienden mee gedaan omdat je erbij wilde horen maar sinds mijn bekering ben ik totaal vrij van dit meedoen want ik bepaal mijn eigen weg.
Dan leef je veel gelukkiger dan voorheen en maak je ook minder fouten waardoor je meer bereikt in het leven.
Studies, Vorming, Zin en Motivatie kunnen je leven aardig omhoog brengen en God wil je het allemaal geven voor niets.
Maar in plaats daarvan lopen de kerken leeg en als je vraagt waarom dan zijn er altijd situaties waar mensen het geloof de schuld van geven.
God heeft een Heilige Wet waarin allerlei restricties staan hoe je met je medemens moet omgaan.
Arme mensen helpen, niet moorden, niet vloeken, niet echt scheiden, dus niet de dingen die wij wereldwijd waarnemen zoals oorlog, dreigingen, armoede, en nog veel meer dingen die God afkeurt als je Zijn Heilige Wet doorleest.
Er is veel gaande in deze wereld waar God de schuld van krijgt maar waar de duivel verantwoordelijk voor is.
Als je de Bijbel bestudeert dan zie je vanzelf hoe de ellende in deze wereld zich manifesteert en wat er Profetisch staat te wachten.
Ten eerste door de mens zelf die los van God is .
Want God stuurt Zijn Zoon straks naar deze wereld om deze ellende aan te pakken en dat vergeten mensen omdat ze God niet meer geloven.
Te veel situaties zoals Chaos en Oorlog maken de mensen gek en blind voor de waarheid die straks geopenbaard wordt als de Christus terugkomt.
Het zal zijn als in de dagen van Noach toen de mensen hun gang gingen en feest vieren en niet wisten dat de vloed zou komen.
Hij komt als een dief in de nacht en daarna kunt U zich niet meer bekeren want dan volgt het Eeuwig Oordeel.


5 Waarschuwing
5 Snapt U nu waarom ik dit op mijn site zet zodat U toch nog de kans heb om te bidden of een stap te wagen zoals ik gedaan heb 20 jaar geleden en waar ik nu de vruchten van plukt die ik nooit had kunnen denken of verwachten destijds omdat ik net als U was.
Moet ik dan niets doen en voor mezelf kiezen en mensen verloren laten gaan.
Als U kritisch kijkt waar we straks in 2019 mee te maken krijgen in Nederland of Europa wordt U dan vrolijk of ziet U het niet meer zitten zoals die honderden jongeren die zelfmoord plegen of aan de drugs gaan om een uitweg te zoeken die er niet is omdat er steeds meer op Uw nek wordt geladen ongeacht wie U bent.
Een keiharde wereld die zichzelf aan het vernietigen is omdat er miljardairs zijn die de dienst uitmaken en zich niet bekommeren of U dood gaat of niet.
Dat is het beeld van deze wereld momenteel.
Kritisch bekeken is het recht krom en andersom ook.
Ouderen die sinds de Oorlog deze voorspoed hebben opgebouwd zijn de dupe van bezuinigingen in Verpleeghuizen waar statistisch gezien de meeste miljonairs vandaan komen als Manager of zo.
Ziekenhuizen waar alles duurder wordt en waar je zonder verzekering straks dood gaat omdat de lonen omhoog gaan en het geld aangevuld moet worden wat tot hoogspanning leidt.
Politici die het verschil tussen arm en rijk alleen maar groter maken omdat zij betaald worden door deze sector.
Wie geld heeft heb macht en bepaald wat er gebeurt is de wet van de sterkste


6 Einde
6 En zo kan ik uren verder gaan maar ik blijf bij mijn antwoord.
Liever dood naar God dan levend in deze wereld zonder God omdat Hij mij draagt door alles heen wat hier kan gebeuren en dat wens ik U ook toe.
Bidt of vraag het anders in Uw binnenkamer of God zich wil presenteren in Uw leven en hou dit eens frequent een paar maanden vol.
U krijgt vanzelf een antwoord is mijn belofte aan U.
Het is voor mij ook bijzonder om te vernoemen dat ik diverse operaties heb gehad waarin ik mijn werk niet kon uitvoeren en dat ik ondertussen al weer jaren werkt als chauffeur in de bloemensector.
En moeilijke situaties heb ik overwonnen door gebed en neemt U van mij aan dat het behoorlijke uitdagingen waren vanuit mijn positie als werkzoekende op latere leeftijd waarin werkgevers mij lieten vallen gezien mijn leeftijd.
En ik geloof met mijn hele hart dat het dienen van God gelijk staat aan vrijwaring van Zijn oordeel omdat wij Christus Jezus belijden en Zijn kruisdood op Golghota,s Kruis.
Zijn vergeving is gerealiseerd op dit vervloekte kruis en niet zoals vele christenen zeggen dat God liefde is.
God heeft Zijn eigen Zoon overgegeven tot vergeving van zonde voor de mensheid en niet anders dan op dit feit.
Zo ziet U dat studie van het Goddelijke Woord (De Bijbel) is van levensbelang om straks in te gaan.
En Jezus zegt dan ook in profetisch opzicht: Zal Ik nog geloof vinden als Ik straks terug komt.
Met het leeglopen van de kerken in Europa is dit een waarschuwing die men wel serieus moet nemen is mijn gedachte.
Uw Gastheer,
Hans Hakkenberg