Tekst uit de Statenvertaling: Onrustig is ons hart totdat het rust vindt bij God.
Als men de regels naleeft die in het Woord van God staan dus de bijbel inhoudelijk gezien en men kan een ander mens of naaste ten dienste zijn met deze wetenschap waarom ageren dan de meeste mensen met het gezegde : Kom jij in een kerk of ben je een christen alsof je een vreselijke ziekte heb.
Er zijn weinig mensen die compassie kunnen opbrengen voor een christen ongeacht hoe je bent of overkomt.
Dus je wordt over 1 kam geschoren met mensen die dwangmatig in hun geloof zijn en anderen niet in hun waarde kunnen laten omdat zij niet gelovig zijn.
Ik laat mensen in hun waarde want de liefde is het hoogste gebod en ik kan deze mensen toch niet veranderen want daar heb ik God voor nodig omdat God hun hart kan veranderen als zij daar in iedere geval voor open willen staan.
Maar als iemand niet wilt is het zijn wens en recht om niet te participeren met het geloof .
Het is mijn eigen keus geweest om gelovig te worden en daarvoor heb ik ook 35 jaar zonder geloof geleefd maar ik heb het geloof ervaren als een aanwinst omdat ik nooit stabiliteit hebt gekend in mijn leven en na die keus wel.
En het ervaren dat er deuren open gingen die jaren dicht zijn geweest is iets wat je niet kan geloven tenzij je het meemaakt.
Dus aan U de keus of U ook een leven met inhoud wilt hebben i.p.v. een leeg leven en niet weten wat de dag van morgen kan brengen want God geeft rust ongeacht Uw situatie van vandaag.

Uw gastheer Hans Hakkenberg