Notes

Door een persoonlijk geloof in Jezus
Christus en hierdoor een kostbare
relatie van dag tot dag waarin je
God van alles mag vragen en bidden
ben ik op het spoor gebracht van een
boek genaamd Henoch.
Dit boek schijnt een van de eerste
boeken ter wereld te zijn geweest
die in de periode van voor de
zondvloed (tijd van Noach)
geschreven is.
Er wordt hier gesproken van Wachters
(Engelen) die zichzelf te buiten
gingen in verderfelijkheid in deze
wereld en dat God ze gebonden had
tot de terugkomst en hierdoor het
eindoordeel door Jezus Christus
ergens in de toekomst.
Dit boek verwijst tevens naar een
tweede vernietiging door vuur en
niet door water zoals de eerste
zondvloed.
Mensen denken vaak dat het onzin is
wat er in de Bijbel staat maar als
je verder gaat lezen en ontdekken
wat er in de diverse boeken staan
zoals Apocriefe en andere Joodse
boeken uit die tijd kom je tot
verrassende ontdekkingen die
betrekking hebben op feiten uit de
Bijbel. En niet te vergeten dat
ikzelf tot aan mijn 36 ste jaar God
niet kende en mijn leven bijna
voorbij was op medisch gronden en
toen ik Jezus Christus accepteerde
is mijn leven positief veranderd tot
op de dag van vandaag. Ik ben een
levende Getuige wat voor vele mensen
in mijn omgeving een wonder was.
En zoals Jezus Christus ook zegt :
Zoek de dingen Mijns Vader,s dan kom
je vanzelf verder in deze materie
waardoor je dingen gaat ontdekken
die anders verborgen zijn.
Je leven wordt verrijkt en deuren
gaan open die anders dicht waren
voordat je God kende en U gaat niet
verloren zoals de bijbel aangeeft in
Openbaringen en Mattheus of Ezechiel
Anders valt ook U onder een oordeel
die straks geveld zal worden over
deze wereld en al haar inwoners,
ongeacht welke persoon die zich niet
bekeerd.
Wilt U dit riskeren als ook engelen
niet bespaard blijven.Liefde is de
vervulling van de Wet en de
vleesgeworden Wet is Christus Jezus.