Notes

Enige Speerpunten om God te ervaren
in Uw hectisch leven.
Ik heb het spiritueel leven
beschreven als de actieve
aanwezigheid van Gods Geest midden
in ons bestaan dat vol is van
zorgen. Spiritueel leven wordt pas
dan mogelijk nadat we, door
afzondering en gemeenschap in te
oefenen , geleidelijk aan wat vrije
innerlijke ruimte hebben gecreëerd
in ons overvolle bestaan en zo Gods
Geest in staat stellen tastbaar voor
ons te worden. Wij leven in een
wereld vol zorgen en zijn door
talloze dingen gepreoccupeerd.
Tegelijkertijd voelen wij ons
verveeld ,wrokkig , neerslachtig en
heel eenzaam. Midden in die wereld
verschijnt de Zoon van God, Jezus
Christus , en Hij biedt ons nieuw
leven aan , namelijk het leven van
de Geest van God.
Ons verlangen gaat wel uit naar dit
leven, maar we beseffen
tegelijkertijd dat het zo radicaal
anders is dan we gewend zijn, dat
zelfs het streven ernaar
onrealistisch lijkt. Op welke manier
kunnen we die overgang maken van
verbrokkelheid naar eenheid, van de
vele dingen naar het enig
noodzakelijke, van ons opgesplitste
bestaan in de Geest? Daarvoor is het
harde gevecht nodig om Gods Geest in
ons te laten werken en ons te doen
herscheppen.. Gelukkig gaat die
strijd onze krachten niet te boven.
Er zijn enkele duidelijke,
weloverwogen stappen voor nodig,
evenals enkele momenten per dag in
Gods nabijheid, zodat we juist
tijdens al onze bezigheden kunnen
luisteren naar zijn stem. Bovendien
is er de blijvende inspanning nodig
om op een nieuwe manier met anderen
samen te zijn; om hen niet langer te
zien als mensen aan wie we ons
angstig kunnen vastklampen, maar als
medemensen met wie we samen nieuwe
ruimte scheppen voor God. Die
weloverwogen stappen- die
disciplines- zijn de concrete
manieren om “van harte zijn
koninkrijk te zoeken”. Ze kunnen
langzaamaan de macht die onze zorgen
over ons hebben, afbreken en ons
leiden naar voortdurend gebed.
Alle begin is moeilijk, ook het
begin van spiritueel leven. Dat komt
niet alleen doordat de machten die
onze zorgen veroorzaken zo sterk
zijn, maar ook doordat de
aanwezigheid van Gods Geest
nauwelijks voelbaar is. Blijven we
echter trouw aan onze disciplines,
dan zal zich een nieuwe honger
aandienen. Dit is het eerste teken
van Gods aanwezigheid. Zolang we
bedacht blijven op deze goddelijke
aanwezigheid, zullen we steeds
dieper binnengeleid worden in het
koninkrijk. Daar zullen we tot onze
blijdschap en verwondering ervaren
dat alle dingen nieuw gemaakt zijn.