Notes

Geachte Medemens

Ik wil U graag interpreteren waarom
ik op mijn site schilderijen laat
zien en mijn liefde voor IsraŽl
toont omdat ik ook God heb leren
kennen sinds 1995.
Vroeger kende ik God totaal niet en
was ik net als vele mensen die hun
eigen leven leiden met de wereld in
het vooruitzicht.
Ik heb dingen meegemaakt die
onvoorstelbaar zijn geweest omdat
God Zich liet zien op een ongekende
manier.
Daarna heb ik God in mijn leven
gevraagd en sinds die tijd heb ik
spijt dat ik dat nooit eerder heb
gedaan.
Met mijn site kom ik voor mijn eigen
mening uit dus ik ben recht door zee
en mensen naar hun mond praten heb
ik een hekel aan.
Een ieder weet precies wat hij of
zij aan mij heeft en daar volhard ik
in.
Maar ik weet ook dat deze wereld
onderhevig is aan machten en
krachten (demonen) die mensen
meesleuren in een ongekend leed.
Om hieraan te ontsnappen is God de
enige die hier aan voorbij gaat.
Liefde, begrip, en vele andere
begrippen zijn vooruitzichten die je
medemens geen kwaad doen en waar je
vriendschap mee opbouwt.
Ik heb tot mijn kennissenkring vele
relaties die niet alleen Nederlands
zijn.
Waarom zou ik mezelf beter voelen
als een ander omdat ik Westers
ingesteld bent.
Er zijn op deze wereld genoeg mensen
en kinderen die elke dag lijden
omdat er geen systematische hulp
bestaat om deze grote groep mensen
te ondersteunen.
Tegenwoordig is de mens in staat om
deze ramp totaal uit de wereld te
helpen als men maar onderzoek en
geld (Hoofdfactor) wil investeren.
Er zijn miljardairs die veel doen
maar er zijn ook genoeg onzinnige
dingen die miljarden kosten
(Ruimtevaart-Oorlog-Machtposities-
enz.).
Ieder mens maakt zich druk over de
toekomst als onze kinderen en hun
kinderen in een vervuilde wereld
terecht komen als wij daar niets aan
doen.
Dat er nu duizenden kinderen
doodgaan aan ziektes, honger ,oorlog
en vele andere scenarioís gaan
gewoon door.
De bijbel praat over een tijd dat de
Messias terugkomt om hier een einde
aan te maken. Wilt U dit afwachten
want dan wordt er namelijk recht
doorgevoerd of U het leuk vindt of
niet.
Wilt U deze Messias niet liever
tegemoet komen omdat U Uw medemens
geholpen heeft i.p.v. dat het U
niets interesseerde omdat we het al
gewend zijn al die jaren lang met
beelden uit de Sahel en andere
rampgebieden wat maar voortduurt
omdat er laakbaar gebrek is in de
uitvoering daarvan om dit om te
keren.
Laten regeringen zich profileren als
weldoener en alles in het werk
stellen om deze tragedie te lijf te
gaan zodat de terugkeer beter zal
verlopen dat wat er staat aangegeven
dat de wereld in oordeel zal komen
met alle gevolgen erbij.
Dit is iets wat ik predik thuis maar
ook buiten op straat.
En ik ben maar een klein iemand ten
opzichte van die grote machthebbers
die wel in staat zijn om iets te
doen.
Liefde in zijn uiterste vorm is het
middel om deze wereld te veranderen
en dat begint nog altijd bij U
allen.
Laat de strijd en zucht naar geld
een 2e plaats innemen want eten en
onderdak moet voldoende zijn volgens
God en samenwerking leidt tot vrede
ongeacht ras en religie.
Hopelijk wordt er iemand wakker na
dit verhaal.