Notes

Als men een relatie met God heeft
zoals regelmatig naar het Woord
luisteren en vanuit dit Woord leven
dan komt men erachter dat er dingen
mogelijk zijn zoals genezing en
voorspoed die je zelf niet kan
realiseren ongeacht je
inspanning.Mensen zeggen al gauw
toeval maar als je hiervoor bidt en
deze dingen vraagt en je krijgt dit
aangereikt dan ervaar je dit leven
anders dan voorheen en is dit dan
onzin zoals iedereen aangeeft of is
men bang om de controle te verliezen
en alles over te geven aan God
waardoor je leven meer inhoud krijgt
en waardoor dromen uitkomen. Aan U
de keus.